Home / Foto / Foto Album

Foto Album

Aleksandar Sarić – Vojnik Republike Srpske

Rođen 29. decembra 1975. godine.Početkom aprila 1992. godine napušta grad Konjic i seli se na Boračko jezero, te se dobrovoljno priključuje 2. hercegovačkoj lpbr VRS, (u početku u CRVENIM BERETKAMA), gdje ostaje do kraja rata. Na Vidovdan 1994. godine ukazom predsjednika Republike Srpske dr. Radovana Karadžića odlikovan je medaljom za …

Read More »

Druga laka pješadijska brigada

Druga laka pješadijska brigada je držala položaje iznad Boračkog jezera prema Konjicu i Glavatičevu. Bila je sastvljena od boraca iz Konjičke i Nevesinjske opštine. Brojala je oko 1.000-1.500 vojnika. Dejtonskim sporazumom ovo područje je pripalo muslimansko-hrvatskoj federaciji. Snage Vojske Republike Srpske su se povukle u februaru 1996. godine.

Read More »